مشتریان

ردیف کارفرما محصول محل و زمان اجرا
93 تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه کانال یو شکل با درپوش بتنی تهران - دی 1399
92 بهینه آوران نیرو منهول پیش ساخته بتنی تهران - دی 1399
91 بنیاد امور بیماری های خاص کانال پیش ساخته بتنی تهران - آذر 1399
90 سامان محیط دال پیش ساخته بتنی و کانال یو شکل تهران - آذر 1399
89 معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه منهول پیش ساخته بتنی  تهران - آبان 1399
88 بنیاد تعاون آجا منهول پیش ساخته بتنی تهران - آبان 1399
87 خوارزمی دال پیش ساخته بتنی البرز- مهر 1399
86 کیمیا الکترونیک هندهول پیش ساخته بتنی با درپوش تهران - مهر 1399
85 سامان محیط دال پیش ساخته بتنی و کانال یو شکل تهران - شهریور 1399
84 جامع بافته منهول پیش ساخته بتنی تهران - مرداد 1399
83 موسسه شهید میثمی هندهول پیش ساخته با درب تهران - مرداد 1399
82 طنین ارتباطات هوشمند طاها دال پیش ساخته بتنی تهران - مرداد 1399
81 ترانس پست پارس دال پیش ساخته بتنی زنجان - مرداد 1399
80 ویرا شبکه کاسپین هندهول پیش ساخته با درب تهران - مرداد 1399
79 دانشگاه امام حسین منهول پیش ساخته بتنی تهران- تیر 1399
78 کیمیا الکترونیک منهول پیش ساخته بتنی با درپوش و پایه چراغ  تهران - تیر 1399
77 بانک کشاورزی کانال پیش ساخته بتنی تهران - خرداد 1399
76 نورهان نیروی قزوین منهول پیش ساخته بتنی با درب  قزوین - خرداد 1399
75 فوژان اکسوم هندهول و فونداسیون پیش ساخته بتنی تهران - اردیبهشت 1399
74 زیما تراشه فونداسیون پیش ساخته بتنی مشهد - اردیبهشت 1399
73 پادیاب تجهیز اتاقک پیش ساخته بتنی تهران - فروردین 1399
72 طنین ارتباطات هوشمند طاها دال پیش ساخته بتنی تهران - فروردین 1399
71 سرو قامتان گهر هندهول پیش ساخته بتنی  تهران - فروردین 1399
70 پرشیا پارمیس دال پیش ساخته بتنی کرج - اسفند 1398
69 ترنج کانال آدم رو غیر ترافیکی پیش ساخته بتنی تهران - اسفند 1398
68 شمش خورشید پارس کانال یو شکل پیش ساخته بتنی  تهران - بهمن 1398
67 کهکشان رایانه الوند هندهول پیش ساخته بتنی اراک - بهمن 1398
66 سیم کابل برتر دال پیش ساخته بتنی تهران - بهمن 1398
65 آتی نیرو پاک گستر هندهول پیش ساخته بتنی با دریچه بتنی و دریچه بازدید تهران - دی 1398
64 گنجینه ره توس دال پیش ساخته بتنی تهران - دی 1398
63 سرو قامتان گهر منهول پیش ساخته بتنی تهران - آذر 1398
62 پادیاب تجهیز هندهول پیش ساخته بتنی تهران - آذر 1398
61 صدرا شمیم ساحل دال پیش ساخته بتنی تهران - آبان 1398
60 الکتروپیک کانال پیش ساخته بتنی تهران - آبان 1398
59 الکتروسازه دال پیش ساخته بتنی تهرانشهریور 1398
58 کیمیا الکترونیک هندهول پیش ساخته بتنی  تهرانشهریور 1398
57 توسعه ساختمان آمن منهول پیش ساخته بتنی همراه شهر- شهریور 1398
56 پویا تدبیر فراست کانال پیش ساخته بتنی تهران - شهریور 1398
55 پویا تدبیر فراست کانال پیش ساخته بتنی تهران - شهریور 1398
54 مدیریت تولید برق بعثت دال پیش ساخته بتنی  تهران - مرداد 1398
53 الکتروسازه کانال پیش ساخته بتنی  تهران - مرداد 1398
52 بلند پایه یادمان کانال پیش ساخته بتنی تهران - تیر 1398
51 الکتروسازه دال پیش ساخته بتنی  تهران - تیر 1398
50 شایان ابنیه پیمان کانال پیش ساخته بتنی  آبعلی - تیر 1398
49 ثمین صنعت تیراژه کانال غیر ترافیکی  تهران - تیر 1398
48 پادیاب تجهیز هندهول پیش ساخته بتنی  تهران - خرداد 1398
47 ویرا شبکه کاسپین منهول پیش ساخته بتنی با درب  تهران - خرداد 1398
46 ایمن انرژی پارس ماندگار دریچه بازدید قزوین - خرداد 1398
45 الکتروسازه درپوش تهران - خرداد 1398
44 نقش آفرین کویر منهول پیش ساخته بتنی بافق - خرداد 1398
43 تهویه ایرانیان منهول پیش ساخته بتنی تهران - اردیبهشت 1398
42 آرتا سازه بریس دال پیش ساخته بتنی با دریچه  تهران - اردیبهشت 1398
41 مبتکران صنعت لیان پارس هندهول پیش ساخته بتنی  تهران - اردیبهشت 1398
40 بانک مرکزی کانال پیش ساخته بتنی و درب  تهران - اسفند 1397
39 ویرا شبکه کاسپین کانال پیش ساخته بتنی  تهران - اسفند 1397
38 یادگار ره آورد کاسپین دریچه بازدید چاه ارت  تهران - بهمن 1397
37 آراد مکانیک کانال پیش ساخته بتنی تهران - بهمن 1397
36 پژوهش برق سعادت دریچه بازدید چاه ارت تهران - آذر 1397
35 شرکت ماموت تلکا هندهول پیش ساخته بتنی با درب چدنی  هشتگرد - آبان 1397
34 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان منهول پیش ساخته بتنی  تهران - شهریور 1397
33 نوین آب زنجان منهول پیش ساخته بتنی  زنجان - شهریور 1397
32 زرین آب بوکان کالورت پیش ساخته بتنی  تهران - مرداد 1397
31 معاونت مهندسی قرارگاه پدافند هوایی هندهول پیش ساخته بتنی با درپوش تهران - مرداد 1397
30 کیمیا الکترونیک دال پیش ساخته بتنی با دریچه چدنی  تهران - مرداد 1397
29 مشاورین ارتباطات داده رهیاب هندهول پیش ساخته بتنی تهران - تیر 1397
28 کنترل خوردگی بینا قشم سر چاهی پیش ساخته بتنی  قم - بهمن 1396
27 کرمان موتور منهول پیش ساخته بتنی بم - بهمن 1396
26 موج نصر گستر هندهول پیش ساخته بتنی با درب  تهران - دی 1396
25 ویرا شبکه کاسپین هندهول پیش ساخته بتنی با درب چدنی  تهران - مرداد 1396
24 شوفاژ ایران منهول پیش ساخته بتنی تهران - مرداد 1396
23 انتقال داده های ندا گستر صبا منهول پیش ساخته بتنی  تهران - مرداد 1396
22 فناوران کوشای سحر منهول پیش ساخته بتنی  تهران - مرداد 1396
21 شرکت 202 منهول پیش ساخته بتنی برق همراه با درپوش  البرز - فروردین 1396
20 کنترل خوردگی بینا قشم فونداسیون پیش ساخته بتنی  قم - مرداد 1394
19 کنترل خوردگی بینا قشم منهول پیش ساخته بتنی  قم - تیر 1394
18 پنها منهول پیش ساخته بتنی  تهران - آذر 1392
17 شرکت فناوران پارسیان منهول پیش ساخته بتنی  پارچین - مهر 1392
16 نیرو پردیس فردا منهول پیش ساخته بتنی  تهران - تیر 1392
15 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی دال پیش ساخته بتنی  تهران - خرداد 1392
14 شرکت نیرو پردیس فردا منهول پیش ساخته بتنی  هشتگرد - فروردین 1392
13 شرکت کالای الکتریک منهول پیش ساخته بتنی  (کاشان-نطنز) - اسفند 1391
12 شرکت کالای الکتریک منهول پیش ساخته بتنی  قم - دی 1391
11 شرکت پویان پارس (صا ایران) درب منهول پیش ساخته بتنی  تهران - آبان 1391
10 شرکت کالای الکتریک منهول پیش ساخته بتنی  قم - آبان 1391
9 دانش افزار کاوش باکس های پیش ساخته بتنی  عسلویه - مهر 1391
8 دانش افزار کاوش هندهول پیش ساخته بتنی  فاز 13 عسلویه - مهر 1391
7 شرکت کالای الکتریک منهول پیش ساخته بتنی قم - خرداد 1391
6 گروه 401 مخابرات نزاجا منهول پیش ساخته بتنی  تهران - اسفند 1390
5 شرکت پادیاب تجهیز منهول پیش ساخته بتنی  (اهواز، اردبیل، رشت) - بهمن 1390
4 شرکت کالای الکتریک منهول پیش ساخته بتنی  قم - بهمن 1390
3 شرکت ساختمانی بانک ملت کانال تاسیساتی پیش ساخته بتنی  تهران - مهر 1390
2 گروه 401 مخابرات نزاجا منهول پیش ساخته بتنی  تهران - شهریور 1390
1 شرکت تدبیر سامانه هوشمند منهول پیش ساخته بتنی  تهران - تیر 1390

1000 کاراکتر باقیمانده است


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

محصـولات

مشتریان

  شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)
  بنیاد امور بیماریهای خاص
  بانک کشاورزی
  شرکت مدیریت تولید برق بعثت (نیروگاه بعثت)
  شرکت بلند پایه یادمان
  شرکت توزیع نیروی برق همدان
  شرکت کرمان موتور
  شرکت انتقال داده های نداگستر صبا (صبانت)
  شرکت صا ایران
  شرکت ساختمانی بانک ملت